Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

    Przedszkole MINILANDIA zapewnia przyjazne miejsce, w którym dba się o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój dzieci. Zapewniamy dzieciom przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, przynależności do grupy, miłą, pełną serdeczności atmosferę, możliwość wspólnej i zgodnej zabawy oraz czas na rozwijanie umiejętności i poszukiwanie nowych zainteresowań. Nauczyciele otaczają dzieci niezwykłą troską, dbają o ich harmonijny rozwój, dostrzegają drzemiące w dzieciach talenty, jak również wykrywają trudności  z jakimi dzieci się borykają i wspólnie z nimi oraz z rodzicami dążą do ich pokonania.

    

              Naszym nadrzędnym priorytetem jest DOBRO DZIECKA!!!, a co za tym idzie:

  • Wspomaganie w rozwijaniu jego zdolności, kształtowanie zdolności intelektualnych, które są potrzebne w codziennym życiu i w dalszej edukacji.

  • Wychowywanie dzieci tak, by doskonale wiedziały i zdawały sobie sprawę co jest dobre, a co złe.

  • Budowanie ich systemu wartości, aby nigdy nie czuły się słabe, stłamszone i aby z podniesiona głową szły przez życie.

  • Kształtowanie odporności emocjonalnej u dzieci, potrzebnej do racjonalnego radzenia sobie z nowymi i trudnymi sytuacjami, niezbędnej do łagodnego znoszenia stresów i niepowodzeń.

  • Uspołecznianie dzieci, aby nawiązywały nowe i poprawne relacje z innymi dziećmi i dorosłymi, oraz aby prawidłowo funkcjonowały w grupie najpierw przedszkolnej, szkolnej a następnie w społeczeństwie.

  • Stwarzanie odpowiednich warunków, aby sprzyjały wspólnej, zgodnej zabawie i nauce z uwzględnieniem rozwojowych możliwości każdego dziecka.

  • Dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci, zachęcanie ich do uczestnictwa we wspólnych zabawach, grach, pląsach.

  • Dostarczanie dzieciom wiedzy o otaczającym nas świecie.

  • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się w rożnych formach plastycznych, technicznych, muzycznych oraz rozwijanie poczucia estetyki.

  • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej i postaw patriotycznych.

 

                Wraz z nauczycielami dążymy do zapewnienia dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez rozwijanie ich ciekawości, aktywności, samodzielności i umiejętności, które są bardzo ważne w dalszej edukacji.